SAMSUNG nordic geo premium BEVĖJIS 3.5/4.0 KW šilumos siurblys

1672,00 

Nordic serija – šildymas iki -30 °C

„Good Sleep“ reži­mas geram miegui

,,Fast Cooling” grei­tas atša­l­dy­­mas

Inte­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis

Auto­ma­ti­nis išsi­va­ly­mas

Aprašymas

  • Judesio jutiklis„
  • Tri-care“ filt­ras
  • Išma­ne­­­­­s­nis gyve­nimas su „AI Auto Comfort“
  • Anti­bak­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“)
  • Taupo ener­giją, pini­­­­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­­­­mas)
  • R32 šalt­ne­šis
  • Įren­gi­nys turi venti­lia­to­riaus (Fan) ir tylos (Quiet) reži­mus